Příprava 52. ročníku našeho závodu, přesněji tedy běhu

Středa 3. 11. 2021

Na konci letního soustředění v Lukově jsme se kolektivně, sportovně a nadšeně usnesli, že přípravu našeho tradičního závodu zahájíme výrazně dříve předpokládaje, že lesní porost, který v roce loňském nebyl esteticky až prakticky námi upraven, vyrašil do výše, síly, tloušťky a jiné intenzity či dimenze. Někdy v půli září, při první pracovní obchůzce tratí, se tato má slova bezpochyby potvrdila.

A tak pracovní čety ve složení Káťa, Markéta, Saša, Martička, Milda, Honza, Jonda, Petr, Pavlové dva, Prokop a děti naše sobotu co sobotu a svátek, který nebyl v pátek, ale ve čtvrtek, s pilou, mačetou, sekerou, rýčem a fakt dost dobrým křoviňákem (velké díky Honzovi), jali se tratě upravovati, čistiti, značiti a ku dokonalosti tuniti. Krásné barevné značky na stromech se obnovily, nově namalovaly nebo linkou bílou zvýraznily, aby ku bloudění nemohlo dojíti. Souběžně se všemi těmito činnostmi se zařídilo přelepení a vyvěšení reklamních bannerů, Jondova úžasná výroba stupňů vítězů, šipek, informačních „áček“, dále pak drobná propagace závodu v tisku i na webu se objednala, nakoupilo se mňamkové občerstvení pro závodníky, se správcem areálu se domluvily šatny a zázemí, nachystaly se všechny materiály pro registraci, rozhodčí, startery, kontrolory a jiné potřebné činovníky, jež mile nazváni jako bafuňáři jsouce. V pátek ráno, den před závodem, 4 silní mužové a jedno dítko (tím nemyslím Káťu, která však také vyrazila) s hráběmi na tratě vyrazilo a až na dřeň = hlínu všechny tratě vyhrabali. Fakt makačka, ale bezpochyby důležitá a potřebná.

Během všech těchto brigád lesních se stala jedna velmi velká zajímavá zajímavost, které jsme si všimli. A to počasí. Všechny dny, co jsme v lese pracovali, bylo totiž krásně, někdy dokonce velmi slunečně krásně, což teda dlouho nepamatuju, jako že si toho už dost pamatuju… no a někdy si dokonce i vzpomenu.

Olda zpět

Trénink od 18:00 venku

Nyní tréninky probíhají venku od 18:00 do 19:00 hodin - sraz v šatně tenisové haly.

Odkaz na FB

Najdete nás také na facebooku fb.me/tjstart.cz.


2009 - 2024 Lyžařský oddíl TJ Start Brno | Poslední aktualizace 8. 5. 2024 | Zodpovídá: majlo.cz |